Koła naukowe

Koła naukowe służą studentom, aby mogli rozwijać swoje zainteresowania poza zajęciami dydaktycznymi.

Dodatkowo dają możliwość realizacji własnych pasji naukowych. W ramach czego studenci realizują wiele ciekawych projektów indywidualnych, jak i zespołowych.

Zachęcamy do czynnego udziału w niżej wymienionych kołach naukowych.

Koła Naukowe na WWSI

Koła Naukowe na WWSI

Spotkania koła naukowego Miłośnicy Algorytmów odbywają się zwykle na uczelni co poniedziałek ok. godz. 18:30.

Szczegóły dostępne na: Miłośnicy Algorytmów

Spotkania koła naukowego Systemy Operacyjne odbywają się na uczelni w sali 105/107 co środa o godz. 14:15.

Szczegóły dostępne na: Systemy Operacyjne

Koło naukowe Data Science prowadzone jest przez mgr inż. Andrzeja Ptasznika. Tematyka to raportowanie, analityka baz danych, Data Mining. Szczegóły dostępne na: Data Science Koło prowadzone jest w formie wideokonferencji przez aplikację Skype dla firm.

Spotkania odbywają się zwykle co czwartek ok. godz. 18:40 (o godz. 18:00 są konsultacje dyplomowe, koło jest po tych konsultacjach).

⇨ Tutaj dostępny jest link do sali wideokonferencji ⇦

Po kliknięciu w ten link uczestniczyć można na dwa sposoby:

  • przez aplikację webową której nie trzeba instalować (wpisujemy jako nazwę swoje nazwisko i numer grupy)
  • przez aplikację desktopową Skype dla Firm którą się instaluje (do aplikacji desktopowej logujemy się przez uczelniane konto Office 365 podając login w formacie moje_konto@wwsi365.edu.pl – jeśli nie mamy takiego konta Office 365 to może je założyć dział IT WWSI.

Prowadzone przez dr inż. Szymona Supernaka oraz mgr inż. Jerzego Stankiewicza.

Szczegóły dostępne na: Big Data